Modern Digital Workplace

Modern Digital Workplace – super produktywność z każdego miejsca

Ostatnie dwa lata wywróciły pojęcie miejsca pracy, co wymusiło zarówno na firmach i pracownikach większą elastyczność w podejściu do tego skąd i jak zespół wykonuje swoje zadania. Obecne sposoby pracy opierają się najczęściej na modelach hybrydowych. Ale co to oznacza dla Twojej firmy, pracowników i przyszłych technologii?  

Wraz z nadejściem i rozprzestrzenianiem się COVID-19, trzeba było zrewidować przepływy pracy w zakresie technologii biurowych i tam, gdzie to się jeszcze nie wydarzyło, przeprowadzić transformację cyfrową – i to szybko. Część firm już wcześniej przechodziła na hybrydowe lub zdalne miejsce pracy i miały gotowe niektóre z początkowych „klocków”, nie wszystkie natomiast miały tyle szczęścia. Organizacje musiały się dostosować do nowej rzeczywistości, dostarczając urządzenia swoim pracownikom lub pozwalając im na korzystanie z własnych (program Bring Your Own Device czyli BYOD), a także dostosować narzędzia pozwalające na efektywną współpracę zespołów. 

Przed managerami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo informacji i administrację IT w zakresie bezpieczeństwa i zgodności postawiono zupełnie nowy zestaw pytań i wyzwań do zaadresowania. Zespoły przeszły na całkowicie zdalną pracę z wykorzystaniem awaryjnego sprzętu, a spotkania, które kiedyś odbywały się osobiście, teraz musiały być prowadzone za pośrednictwem Zoom, Microsoft Teams lub FaceTime. 

Jednak w miarę przechodzenia przez różne fazy pandemii, te wyzwania ewoluowały z pilnych zmian w strategię przepływów pracy na przyszłość i wnioski: jak możemy zastosować to, czego się nauczyliśmy, do stworzenia nowego, ulepszonego, nowoczesnego miejsca pracy. I jak to ma wyglądać w praktyce? 

W domu, w biurze czy w obu tych miejscach? 

To, co na początku było panicznym pędem do zdalnego łączenia się pracowników z Internetem, warto teraz postrzegać jako szansę na poprawę i rozwój w przestrzeni cyfrowej. Jednym z wartych uwagi punktów jest również zmiana sposobu postrzegania technologii przez liderów biznesu. To, co wcześniej dla niektórych organizacji wydawało się wojną podjazdową, gdy przekonywano liderów do nowych technologii, jest teraz o wiele łatwiejsze, ponieważ branże dostrzegają potrzebę bycia na bieżąco z technologią w miejscu pracy. 

Odkryliśmy również, że tworzenie nowych przepływów pracy, takich jak np. strategie wdrażania bezdotykowego, było nie tylko przyjazne w sytuacji, w której postawiła nas pandemia, ale również stanowiło ogromną oszczędność czasu dla zespołów IT i z pewnością będzie kontynuowane w przyszłości. Wraz z możliwością zapewnienia pracownikom wymaganych aplikacji i narzędzi, był to klucz do upewnienia się, że każdy ma dostęp dokładnie do tego, czego potrzebuje i kiedy tego potrzebuje. Możliwość łączenia się z kolegami z całego świata w taki sam sposób, jak z kolegami pracującymi lokalnie, również stworzyła nową dynamikę współpracy międzynarodowej. 

Dzięki tej szybkiej transformacji cyfrowej wszyscy udowodniliśmy, że praca zdalna jest możliwa i nie musi oznaczać spadku wydajności. Po co nam strategia lokalizacji lub konkretne lokalizacje biur? 

Dzięki temu, że wszyscy są znowu razem w jednej przestrzeni, pracownicy mają możliwość interakcji społecznych, których pragną, a jednocześnie mogą spontanicznie współpracować. Kalendarz nie musi być zapełniony jednym spotkaniem za drugim tylko po to, by coś omówić w zespole. Wystarczy wstać od biurka i podejść do kolegi. Jednak z tymi zaletami pracy zdalnej wiążą się również problemy, takie jak konieczność ponownego dojeżdżania do pracy i próby zachowania dystansu społecznego oraz protokołów sanitarnych, co również może mieć wpływ na wydajność. 

Ponieważ zarówno praca zdalna, jak i ta w biurze mają swoje wady i zalety, większość firm zgadza się, że model hybrydowy będzie przyszłością kultury i technologii w miejscu pracy, aby uzyskać to, co najlepsze z obu światów. Ale jak to będzie wyglądać? 

Oferowanie elastyczności w przyszłości 

Różni klienci, pracownicy i zespoły mają różne potrzeby, a zapewnienie hybrydowego środowiska pracy dla swoich pracowników może najlepiej pomóc zaspokoić te potrzeby w przyszłości. 

Na przykład, w modelu hybrydowym, pracownicy mogą mieć dostęp do wsparcia działu IT na miejscu, ale firma może również zmniejszyć liczbę zgłoszeń do działu pomocy technicznej. W tym celu wdrożenie portalu samoobsługowego, w którym uprzednio przygotowane skrypty czy narzędzia naprawcze, ograniczają potrzebę kontaktu z Help Deskiem. Organizacje mogą również zachować przepływy pracy związane z wdrażaniem i przyjmowaniem pracowników, które wprowadziły podczas pandemii, ale mogą dodać dodatkowy „element ludzki”. Jest to również dodatkowa korzyść dla zespołów HR, ponieważ mogą one rekrutować zarówno na miejscu, jak i zdalnie, ponieważ wiedzą, że niezależnie od tego, gdzie znajdują się ich pracownicy, otrzymają takie samo, bezproblemowe doświadczenie związane z wdrażaniem. 

Rozważenie programów wyboru 

Wypełniając luki zarówno w doświadczeniach zdalnego, jak i stacjonarnego biura, pracownicy mogą wybrać środowisko, które pozwala im być najbardziej produktywnymi. Mówiąc o pozwalaniu pracownikom na wybór, programy BYOD i programy wyboru dla pracowników są elementem dyskusji liderów, podczas planowania przyszłości w zakresie wzmacniania pozycji pracowników. Zauważamy, że staje się to trendem biznesowym, który stale rośnie, zwłaszcza po tym roku. Opcja ta jest nie tylko popularna wśród liderów biznesowych, ale koncepcja programów wyboru pracowników. Koreluje również z poprawą satysfakcji pracowników. 

Wiele organizacji stara się wprowadzać programy wyboru dla konkretnych zespołów i ról wśród swoich pracowników, np. programiści iOS otrzymują możliwość wyboru urządzeń Apple, a zespoły pracujące w terenie mogą wybierać urządzenia mobilne, które są bardziej poręczne w codziennym użytkowaniu. Jednak wraz z dostępnością większej liczby urządzeń mobilnych, ważne jest również, aby firmy zadbały o ich odpowiednie zabezpieczenie, bez względu na to, gdzie są używane i bez wpływu na wrażenia użytkownika końcowego. 

Co zatem możemy wynieść z tej dyskusji o przyszłości? Wszystko sprowadza się do wyboru i elastyczności. Koncepcje te nie znikną w najbliższym czasie, a liderzy biznesowi ze wszystkich branż zdają sobie sprawę, że ci, którzy nie przyjmują elastycznego podejścia do technologii w biurze i miejscu pracy, zmagali się z problemami w ciągu ostatniego roku, a z biegiem lat sytuacja będzie się pogarszać. Oznacza to, że bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby upewnić się, że technologia i przepływy pracy w Twojej organizacji są gotowe, aby nadążyć za tym, co przyszłość ma w zanadrzu. 

Pobierz darmowy White Paper wypełniając poniższy formularz.

[contact-form-7 id=”531″ title=”CTA – Modern Digital Workplace Jamf white paper”]źródło: www.jamf.com/blog/apple-technology-modern-workplace/