Jamf (One Color Light)

Pełne wsparcie i bezpieczeństwo
Twojego ekosystemu Apple

Łączymy środowiska Apple i Microsoft

Obok sprzętu oferujemy Ci dedykowane rozwiązanie zarządzanie urządzeniami mobilnymi – Mobile Device Management (MDM).

Dzięki niemu zespół IT ma możliwość łatwego skonfigurowania wszystkich urządzeń w firmie oraz zarządzania nimi.

Dzięki bliskiej relacji Jamfa i Apple umożliwiamy naszym użytkownikom bezpieczną integrację ze środowiskiem Microsoftu.

Od kilku lat rozwiązania Jamf wspierają i rozwijają szereg integracji z usługami Microsoft, np. ułatwiając logowanie jedno oraz wieloskładnikowe dla użytkowników końcowych.

W 2021 roku Jamf zintegrował zabezpieczenia, widoczność i wykrywanie komputerów Mac za pomocą natywnych możliwości usługi Microsoft Azure Sentinel. Zwiększyło to możliwość zabezpieczeń w organizacji oraz zapewniło rozbudowaną kontrolę i wgląd w bezpieczeństwo całej floty komputerów w firmie.

Jamf Pro

Jamf Pro – sprawdź już teraz

Skorzystaj z dedykowanego rozwiązania dla ekosystemy Apple. Jamf Pro daje Ci pełne wsparcie oraz jest gotowy do działania niezależnie od wersji Twojego systemu iOS czy macOS.
Klienci wybierają Jamf Pro z powodu prostego interfejsu, szerokiej funkcjonalności i elastyczności oraz możliwości integracji z usługami firm, jak: Microsoft, Google, Okta i nie tylko.

Jamf Pro nie tylko zarządza urządzeniem, ale także wysyła dane raportowania z powrotem do usługi Microsoft Intune.

Microsoft Intune analizuje dane i decyduje o zgodności urządzenia.
Ustawienia zgodności to punkt komunikacji między usługą Microsoft Intune oraz Jamf Pro. Mogą obejmować: szyfrowanie, indywidualne ustawienia, czasową bezczynność, itp.
Stosowanie tych ustawień pozwala administratorom urządzeń Apple ocenić, czy urządzenie jest prawidłowo skonfigurowane czy np. wymaga uwagi.

Masz do dyspozycji pełne spektrum możliwości zarządzania za pośrednictwem Jamf Pro.

Jednocześnie chronisz tożsamość oraz dostęp do usług z komputera Mac z usługą Microsoft Intune i usługą Azure AD.

Dlatego standaryzacja na jednej platformie jest całkowicie zbędna.

Jamf3

Microsoft Intune i Jamf Pro
– lepiej w dwójkę

Dzięki współpracy Microsoft i Jamf ogłoszonej już w 2017 roku możesz skorzystać z dostępu warunkowego do systemu macOS. Obejmuje on możliwość udostępniania danych inwentaryzacyjnych z usługi Jamf Pro do usługi i Microsoft Intune oraz egzekwowanie polityk zgodności Microsoft 365.

Stosowanie dostępu warunkowego oraz ścieżek korygujących gwarantuje, że tylko zaufani użytkownicy mają dostęp do danych firmowych w środowisku Microsoft – z zaufanych aplikacji, na zaufanych urządzeniach.

W 2022 roku aż 21% pracowników używało urządzeń, które były źle skonfigurowane, co znacznie zwiększało ryzyko ataku (Jamf Threat Labs).

Jamf
Microsoft_logo